A+ A A-

Contactpersoon

Afbeelding contactpersoon

S. van Heijster | welkom[@]nolemon.nl | +31 646 00 14 17

Contactformulier

Stuur een e-mail. Alle velden met een * zijn verplicht.

Overige gegevens

Overige gegevens:

NO LEMON
marketing communications
lifestyle marketing
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo

MEETINGS VIA SKYPE AUB
gebruikersnaam: svheijster
 
E-mail welkom@nolemon.nl
Mobiel 06 46 00 14 17
Website nolemon.nl
Skype svheijster
 

> E welkom[@]nolemon.nl
> I www.nolemon.nl
> M +31 646 00 14 17
> F reclameadvies
> T @nolemonMC

PRIVACY STATEMENT
NO LEMON marketing communications NO LEMON marketing communications, gevestigd te Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
i. www.nolemon.nl
e. welkom@nolemon.nl
m. +31464001417

Sjoerd van Heijster is de Functionaris Gegevensbescherming van NO LEMON marketing communications en is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NO LEMON marketing communications verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien relevant verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats indien relevant
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en Social Media accounts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@nolemon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NO LEMON marketing communications verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • NO LEMON marketing communications analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • NO LEMON marketing communications verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
NO LEMON marketing communications neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NO LEMON marketing communications) tussen zit. NO LEMON marketing communications gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Google Analytics en tools van derde partijen:
Wanneer jij onze website bezoekt, kunnen er statistische analyses worden gemaakt van jouw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van jouw surfgedrag is doorgaans anoniem; dat betekent dat wij jou, aan de hand van deze gegevens, niet kunnen identificeren. Dezee website maakt verder gebruik van Social Media tools, Youtube en Google apps zoals Web Fonts en Google Maps.

SSL encryptie
Deze website gebruikt SSL of TLS encryptie voor veiligheidsredenen en om het verzenden van vertrouwelijke informatie, zoals vragen die jij naar ons als website beheerder stuurt, te beschermen. Jij kunt een beveiligde verbinding herkennen wanneer het webadres in jouw internet browser verandert van “http://” naar “https://” en het slotje in de adresbalk van jouw browser verschijnt.

Wanneer SSL encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die jij naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NO LEMON marketing communications bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een altijd durende bewaartermijn (totdat betrokkene wenst de gegevens uit het syteem te verwijderen) voor de eerder genoemde gegevens die we verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
NO LEMON marketing communications verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NO LEMON marketing communications gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NO LEMON marketing communications gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NO LEMON marketing communications en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@nolemon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, zeker binnen vier werkweken, op jouw verzoek .

NO LEMON marketing communications wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NO LEMON marketing communications neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@nolemon.nl

 

 

food for thought!

maak reclame met Nolemon.jpg

attention = profit

Logo_Bodembouw.jpg

together = more

Wynen-bouw-logo.jpg

statistieken van deze site

Bezoekers
1
Artikelen
30
Artikelen bekeken hits
248693